Zbigniew Namysłowski Quintet „Polish Jazz – Yes!” – 27.04.2017