Zbigniew Namysłowski Quintet “Polish Jazz – Yes!” – 27.04.2017